Actas e acordos do pleno

 

Nesta sección podes consultar os acordos e temas tratados nos Plenos do CEMV: