Categorías
CEMV

Resultados do proceso electoral do alumnado representante no CEMV

Tras o parón na actividade no Consello Escolar Municipal de Vigo (CEMV) causado pola situación de emerxencia sanitaria, rematouse agora o proceso de elección do alumnado representante no seo deste órgano colexiado. Neste estaban convocados alumnos e alumnas de todos os centros de secundaria sostidos con fondos públicos do Concello de Vigo.

A seguir, móstrase o nome dos catro candidatos  e candidatas que obtiveron maior número de votos e que por tanto foron elixidos para formar parte do sector usuarios:

NOMEAPELIDOSCURSONOME DO CENTROVOTOS
JoelCovelo Gallego3ºESOIES Carlos Casares15
*EreaSoto Díaz2ºBACHIES A Guía12
EgoitzRivas Ibarretxe4ºESOIES Rosais 212
SergioPico González3ºESOIES Castelao9
ZerihumLuis Feijoo3ºESOCPR Martín Codax6

*A alumna Erea Soto Díaz non poderá formar parte do Consello Escolar Municipal de Vigo porque, aínda que cando se presentou era alumna nun Centro de Ensino da cidade, a día de hoxe xa ten concluído os seus estudios de Bacharelato.

O resto dos alumnos e alumnas candidatos pasarán a formar parte dunha lista de suplentes que se elabora cos seguintes fins:

1. Ocupar o lugar dalgún dos alumnos ou alumnas elixidos no caso de que causen baixa.
2. Ser os alumnos que farán de relevo ao cabo de 2 anos cando, segundo establece o regulamento, é preciso renovar este estamento por completo.

 A continuación establecese a lista de suplentes indicando o posto que ocupa cada un segundo o número de votos. Para os casos nos que houbo o mesmo numero de votos establecéronse os seguintes criterios de desempate:

1. Deuse prioridade ao alumno que ocupa maior nivel educativo.
2. Cando se deu a circunstancia de que obtiveron o mesmo número de votos estudantes do mesmo nivel educativo, seguiuse o criterio de orde alfabética do apelido.

ORDE DE
RESERVA
NOMEAPELIDOS CURSONOME DO CENTRO VOTOS
LorenaLemos Suárez4ºESOCPR Maristas 4
DanielaPousada Calderón3ºESOCPR Amor de Dios 4
Jakob BenjamínCabaleiro Althoff2ºESOCPR Plurilingüe Labor 4
Pablo JoelOcampo Pérez3ºESOCPR Amor de Dios 2
DanielGroba Losada2ºESOCPR Quiñones de León 2
Clara DuanArregui Legerén3ºESOCPR Padre Míguez Calasancias 0
JavierRodríguez Aguilar3ºESOCPR Padre Míguez Calasancias 0