Categorías
CEMV

Resultados do proceso electoral do alumnado representante no CEMV

Acaba de rematar o proceso de elección do alumnado representante no Consello Escolar Municipal de Vigo, no que estaban convocados alumnos e alumnas de todos os centros de secundaria sostidos con fondos públicos do Concello de Vigo. Participou no proceso alumnado de 16 centros desde os que remitiron á Concellería de Educación 37 papeletas de votación.

A seguir, móstrase o nome dos catro candidatos  e candidatas que obtiveron maior número de votos e que por tanto foron elixidos para formar parte do sector usuarios:

NOME

CENTRO

CURSO

VOTOS RECIBIDOS
Alberto Prado Lechuga

IES Castelao

4º PDC

14

Yvonne Bouzas Casas

IES Álvaro Cunqueiro

4º ESO

11

Goretti González Lago

IES Valadares

3º ESO

9

Hadriana Prado Lorenzo

CPR Salesianos

3º ESO

9

O resto dos alumnos e alumnas candidatos pasarán a formar parte dunha lista de suplentes que se elabora cos seguintes fins:

1. Ocupar o lugar dalgún dos alumnos ou alumnas elixidos no caso de que causen baixa.
2. Ser os alumnos que farán de relevo ao cabo de 2 anos cando, segundo establece o regulamento, é preciso renovar este estamento por completo.

 A continuación establecese a lista de suplentes indicando o posto que ocupa cada un segundo o número de votos. Para os casos nos que houbo o mesmo numero de votos establecéronse os seguintes criterios de desempate:

1. Deuse prioridade ao alumno que ocupa maior nivel educativo.
2. Cando se deu a circunstancia de que obtiveron o mesmo número de votos estudantes do mesmo nivel educativo, seguiuse o criterio de orde alfabética do apelido.

Orden de reserva

APELIDOS

NOME DO CENTRO

CURSO

VOTOS RECIBIDOS

Nicolás Fernández Chantada

IES Castelao

1ºBACHARELATO

8

Lois García Rodriguez

IES A Guía

3ºESO

8

Adriana Saborido Núñez

CPR Apóstol Santiago

3ºESO

8

Emily Wingstedt Meixoeiro

IES República Oriental do Uruguai

1º ESO

8

Beatriz Rodríguez Meneses

IES de Teis

SMR

7

Ángel Román Méndez

IES do Castro

4ºESO

7

Raúl Blanco Aguayo

IES Valadares

4ºESO

6

Daniel Portela Otero

CPR Salesianos

3º ESO

6

Alberto Valle Vázquez

CPR Monterrey

3ºESO

5

10º

David Vázquez Bande

CPR Quiñones de León

4ºESO

4

11º

Andrés Sampedro Camiña

CPR Bouza Brey

3ºESO

3

12º

Zaira Vázquez Bande

CPR Quiñones de León

2ºESO

2