Categorías
Educación Vigo

Publicación das candidaturas definitivas do alumnado do CEMV

Segundo o Regulamento orgánico de organización e funcionamento do Consello Escolar Municipal de Vigo (CEMV), aprobado o 25 de xaneiro de 2010, os catro alumnos e alumnas integrantes do CEMV serán elixidos polos representantes do alumnado dos consellos escolares dos centros existentes no municipio (artigo 6).

O proceso de eleccións establecido consta de tres fases:

  • Información aos equipos directivos e ao alumnado sobre o CEMV e o proceso de eleccións.
  • Presentación de candidaturas do alumnado interesado: provisional e definitiva.
  • Celebración de eleccións.

 

No cadro que se acompaña preséntanse as candidaturas definitivas do alumnado:


Nome                                                 Curso                              Centro


 

Cynthia B. Pereira Romero                   4º ESO                           CPR MªInmaculada
    
Julia Fernández Casado                       1º Bacharelato                IES do Castro

Benigno Bermúdez Parcero                  4º ESO                           CPR El Castro

Laura Álvarez Sío                                4º ESO                           IES República Oriental do Uruguay
Adrián Hernández de la Fuente             3º ESO                           CPR Mariano

Diego García Fernández                       4º ESO                           CPR Alborada
Paula García Rodríguez                        3º ESO                           CPR Alborada

Silvana Mª Moscoso Pérez                    Ciclo formativo                CPR Mendiño
Mª Cristina De la Calle Rodríguez          1º Bacharelato                EPAPU Berbés

 

Javier Humberto Rodríguez Alonso        3º ESO                          CPR Quiñones de León

Carmen Misa Moreira                           2º ESO                         CPR Don Bosco

Marta López Sorribas                           4º ESO                         CPR Don Bosco

 

 

O alumnado representante dos consellos escolares dos centros da cidade de Vigo, recibirá por correo certificado as papeletas para exercer o seu voto, dispoñendo de dous días hábiles dende a recepción da carta.
Poderán votar ata un máximo de catro alumnos/as, e deberán entregar a papeleta na Dirección dos seus centros, para que a selen e a envíen á Concellería de Educación.