Reunión do Pleno do Consello Escolar Municipal de Vigo, do 27 de outubro de 2010

O Consello Escolar Municipal de Vigo, en sesión plenaria do 27 de outubro de 2010, aprobou os plans de traballo das súas comisións Pedagóxica e de Planificación Educativa e acordou apoiar o proxecto de Escola Municipal de Música e Artes Escénicas (EMMA), de unificación das Escolas Municipais destas disciplinas.

Xornada Formativa sobre a Web ·cemv.vigo.org·

Os/as membros do Consello Escolar Municipal de Vigo asistimos a unha xornada formativa acerca da Web, os días 18 e 19 de setembro de 2010. Puidemos coñecer a estrutura da mesma e practicar con algunha das posibilidades que presenta a área privada da web.