Categorías
Educación Vigo

Candidaturas provisionais de alumnado para o Consello Escolar Municipal de Vigo

Segundo o artigo 6.3 do Regulamento orgánico de organización e funcionamento do Consello Escolar Municipal de Vigo (CEMV), "o mandato dos/as conselleiros/as será de catro cursos académicos". Transcorrido este prazo desde a constitución do órgano colexiado, procedemos a iniciar a renovación dos membros que o compoñen na súa totalidade.

Dentro deste proceso de renovación, é preceptivo nomear catro alumnos/as que serán elixidos polos representantes do alumnado dos consellos escolares dos centros existentes no municipio (artigo 6).

O proceso de eleccións establecido consta de tres fases:
–  Información aos equipos directivos e ao alumnado sobre o CEMV e o proceso de eleccións.
–  Presentación de candidaturas do alumnado interesado: provisional e definitiva.
–  Celebración de eleccións.

No cadro que se acompaña preséntanse as candidaturas provisionais do alumnado, establecéndose un prazo ata o 14 de abril para presentar reclamacións, enviando un correo electrónico a cemv@vigo.org, indicando os datos de contacto.

NOME

APELIDOS

CURSO

NOME DO CENTRO

Lois

García Rodriguez

3ºESO

IES A Guía

Hadriana

Prado Lorenzo

3ºESO

CPR Salesianos

Daniel

Portela Otero

3º ESO

CPR Salesianos

Andrés

Sampedro Camiña

3ºESO

CPR Bouza Brey

Alberto

Valle Vázquez

3ºESO

CPR Monterrey

Beatriz

Rodríguez Meneses

Ciclo Formativo de Grado Medio Sistemas Microinformáticos e Redes

IES de Teis

Adriana

Saborido Núñez

3ºESO

CPR Apóstol Santiago

Goretti

González Lago

3ºESO

IES Valadares

Raúl

Blanco Aguayo

4ºESO

IES Valadares

Ángel

Román Méndez

4ºESO

IES do Castro

David

Vázquez Bande

4ºESO

CPR Quiñones de León

Zaira

Vázquez Bande

2ºESO

CPR Quiñones de León

Alberto

Prado Lechuga

4PDC

IES Castelao

Nicolás

Fernández Chantada

1ºBACHARELATO

IES Castelao

Emily

Wingstedt Meixoeiro

1ºESO

IES República Oriental do Uruguai

 Yvonne  Bouzas Casas  4º ESO  IES Álvaro Cunqueiro


   Transcorrido o prazo, enviaránselle aos representantes de alumnos e alumnas dos consellos escolares dos centros de secundaria da cidade de Vigo as papeletas para a votación. Para exercer o voto, deberán cumprimentar a papeleta, selala e entregala na Dirección dos seus centros.