Categorías
Educación Vigo

Calendario escolar 2011-2012

Traemos aquí a ORDE do 24 de maio de 2011 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2011/2012 nos centros docentes sostidos con fondos públicos.
Agora que remata o verán, é bo e necesario ter certas datas claras. Por exemplo, as conmemoracións:
 • Do 1 ao 11 de decembro de 2011: conmemoración da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia.
 • 10 de decembro de 2011: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
 • 30 de xaneiro de 2012: Día da Paz.
 • 8 de marzo de 2012: Día Internacional da Muller Traballadora.
 • 15 de marzo de 2012: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.
 • Do 12 ao 16 de marzo de 2012: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con xornais.
 • Entre o 12 e o 30 de abril de 2012: Día do Libro.
 • 7 de abril de 2012: Día Mundial da Saúde.
 • 9 de maio de 2012: Día de Europa.
 • Do 9 ao 16 de maio de 2012: Semana das Letras Galegas.
 • 5 de xuño de 2012: Día Mundial do Ambiente.
 Lembrade que as actividades lectivas teñen este calendario:
 • 2º ciclo de educación infantil, educación especial e educación primaria: do 12 de setembro de 2011 ao 22 de xuño de 2012.
 • educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de réxime especial: do 16 de setembro de 2011 ao 22 de xuño de 2012.