Categorías
Educación Vigo

Boas Prácticas en prol da Convivencia Escolar.

O Consello Escolar Municipal de Vigo -Cemv- está a buscar experiencias que favorezan a Convivencia Escolar a través de accións desenvoltas nos centros educativos vigueses. Para iso e, desde a súa Comisión Pedagóxica e de Innovación Educativa, elaborouse un pequeno formulario moi sinxelo de cubrir, onde se recollen os datos básicos do proxecto ou experiencia.

Coas Boas Prácticas en Convivencia Escolar que recollamos faremos un Catálogo para promover a colaboración e as boas prácticas entre os distintos centros educativos de Vigo. A intención é coñecer a realidade viguesa, para dar paso a un Plan de Convivencia Escolar do Concello de Vigo.

Que é unha Boa Práctica en prol da Convivencia Escolar?

En educación, unha boa práctica en relación á convivencia é unha iniciativa, unha política ou un modelo de actuación exitoso que mellora, ao cabo, os procesos escolares e os resultados educativos do alumnado, do profesorado e de toda a comunidade educativa en xeral.

O carácter innovador dunha boa práctica complétase coa súa efectividade. Neste contexto, a innovación educativa vai moito máis alá da mera produción de novidade; debe demostrar a súa eficacia e replicabilidade. Só en tales condicións unha "práctica boa" se converte nunha "Boa Práctica".

Cales son os trazos característicos dunha Boa Práctica?

De acordo coa UNESCO e a Comunidade internacional, as Boas Prácticas han de ser:

– Innovadoras
, desenvolven solucións novas ou creativas.
– Efectivas, demostran un impacto positivo e tanxible sobre a mellora.
– Sostibles, polas súas esixencias sociais, económicas e ambientais poden manterse no tempo e producir efectos duradeiros.
– Replicables, serven como modelo para desenvolver políticas, iniciativas e actuacións noutros lugares.

Por que é importante identificar, reunir e difundir as Boas Prácticas?

Entre as diferentes razóns, cabe destacar as seguintes:

– Permite aprender dos/as outros/as.
– Facilita e promove solucións innovadoras, exitosas e sostibles a problemas compartidos.
– Permite tender pontes entre as solucións empíricas efectivas, a investigación e as políticas.
– Proporciona orientacións excelentes para o desenvolvemento de iniciativas novas e a definición das políticas.

(parte deste texto é unha adaptación da páxina web do Consello Escolar da Comunidade de Madrid)