Constitución do Pleno renovado do Consello Escolar Municipal de vigo

Pleno constitución 2015

O Pasado 21 de outubro reuniuse o Pleno do Consello Escolar Municipal de Vigo (CEMV) para constituír este recentemente renovado Órgano Colexiado e iniciar a nova andaina de traballo que durará catro cursos escolares. Tras o proceso de renovación, a composición do órgano queda como segue:  

a) Presidenta do CEMV. Olga Alonso Suárez. Concelleira de Educación. 

b) Vicepresidente do CEMV. Antonio Vázquez Vázquez. Especialista en temas educativos.
c) Secretario/a do CEMV. Pedro Mª Vázquez Iglesias. Xefe de Servizo de Educación.
d) Representante da Administración Educativa da Xunta de Galicia. Antonio Estévez Rodríguez. Inspección Educativa de Vigo.
e) Vogais:

Sector docente:
1. Antonio Madrid Risquez. Representante de CC.OO. Centro público.
2. Eugenio de la Iglesia Delgado. Representante de CC.OO. Centro privado. 
3. Purificación Bernárdez Álvarez. Representante de CC.OO. Centro privado.
4. Anxos Collazo Trigo. Representante de CIG. Centro público.
5. Xesús Rodríguez Amil. Representante de CIG. Centro público.
6. Santiago Rodríguez Sánchez. Representante de CIG. Centro público.
7. Rafael Domínguez de la Iglesia. Representante de UXT. Centro público.
8. Eudosia Deza Souto. Representante de UXT. Centro privado.
9. Ángeles Crespo Fuster. Representante de FSIE-Galicia. Centro privado.
10. José Casas Freire. Representante de STEG. Centro público. 
 
Sector de usuarios/as do sistema educativo:
1. Mª Jesús Granja Pereira. Representante de FOANPAS.
2. Mª Bertila Fernández Pérez. Representante de FOANPAS.
3. María del Carmen Rivas Corbacho. Representante de FOANPAS.
4. Luisa Rivas García. Representante de SURGAPA.
5. Yolanda González Larrañaga. Representante de SURGAPA.
6. Fernando Vazquez González. Representante de SURGAPA.
7. Alberto Prado Lechuga. Alumno do Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico.
8. Yvonne Bouzas Casas. Alumna de 1º de Bacharelato, IES Álvaro Cunqueiro
9. Goretti González Lago. Alumna de 4º de ESO, IES Valadares.
10. Hadriana Prado Lorenzo. Alumna de 4º de ESO, CPR Salesianos.
Sector social:
1. Esperanza Dacosta Dapena. Director centro público de primaria.
2. Carlos Bacelo Bacelo Director centro público de secundaria.
3. Xabier Pérez Igrexas. Representante da central sindical CIG.
4. José Luis Sanz Escribano. Representante da Confederación de Empresarios de Pontevedra.
5. Javier Sánchez Álvarez. Representante de CERMI-Galicia.
6. José Manuel Rodríguez Lago. Titular de centro privado.
7. Antonio Vázquez Vázquez. Especialista en temas educativos.
8. María Teresa García Durán. Representante da Federación Veciñal Eduardo Chao.
9. Isabel López Lorenzo. Representante do Consello Municipal da Muller.
10. Cándido Cabaleiro Paz. Representante de centros públicos de ensinanzas artísticas.    

Calendario escolar 2015-16

Achégase a Orde do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2015/2016, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.


Nela tedes toda a información referente aos días lectivos, festivos e períodos vacacionais.

Resultados do proceso electoral do alumnado representante no CEMV

Acaba de rematar o proceso de elección do alumnado representante no Consello Escolar Municipal de Vigo, no que estaban convocados alumnos e alumnas de todos os centros de secundaria sostidos con fondos públicos do Concello de Vigo. Participou no proceso alumnado de 16 centros desde os que remitiron á Concellería de Educación 37 papeletas de votación.

A seguir, móstrase o nome dos catro candidatos  e candidatas que obtiveron maior número de votos e que por tanto foron elixidos para formar parte do sector usuarios:

NOME

CENTRO

CURSO

VOTOS RECIBIDOS
Alberto Prado Lechuga

IES Castelao

4º PDC

14

Yvonne Bouzas Casas

IES Álvaro Cunqueiro

4º ESO

11

Goretti González Lago

IES Valadares

3º ESO

9

Hadriana Prado Lorenzo

CPR Salesianos

3º ESO

9

O resto dos alumnos e alumnas candidatos pasarán a formar parte dunha lista de suplentes que se elabora cos seguintes fins:

1. Ocupar o lugar dalgún dos alumnos ou alumnas elixidos no caso de que causen baixa.
2. Ser os alumnos que farán de relevo ao cabo de 2 anos cando, segundo establece o regulamento, é preciso renovar este estamento por completo.

 A continuación establecese a lista de suplentes indicando o posto que ocupa cada un segundo o número de votos. Para os casos nos que houbo o mesmo numero de votos establecéronse os seguintes criterios de desempate:

1. Deuse prioridade ao alumno que ocupa maior nivel educativo.
2. Cando se deu a circunstancia de que obtiveron o mesmo número de votos estudantes do mesmo nivel educativo, seguiuse o criterio de orde alfabética do apelido.

Orden de reserva

APELIDOS

NOME DO CENTRO

CURSO

VOTOS RECIBIDOS

Nicolás Fernández Chantada

IES Castelao

1ºBACHARELATO

8

Lois García Rodriguez

IES A Guía

3ºESO

8

Adriana Saborido Núñez

CPR Apóstol Santiago

3ºESO

8

Emily Wingstedt Meixoeiro

IES República Oriental do Uruguai

1º ESO

8

Beatriz Rodríguez Meneses

IES de Teis

SMR

7

Ángel Román Méndez

IES do Castro

4ºESO

7

Raúl Blanco Aguayo

IES Valadares

4ºESO

6

Daniel Portela Otero

CPR Salesianos

3º ESO

6

Alberto Valle Vázquez

CPR Monterrey

3ºESO

5

10º

David Vázquez Bande

CPR Quiñones de León

4ºESO

4

11º

Andrés Sampedro Camiña

CPR Bouza Brey

3ºESO

3

12º

Zaira Vázquez Bande

CPR Quiñones de León

2ºESO

2

Candidaturas definitivas de alumnado para o Consello Escolar Municipal de Vigo

    No seguinte cadro preséntanse as candidaturas definitivas para representante do alumnado no Consello Escolar Municipal de Vigo (CEMV). O alumnado presente nos Consellos Escolares de Centro elixirá a catro representantes de entre os candidatos que se enumeran a continuación. Na semana do 27 de abril, segundo o calendario previsto, realizarase a votación nos centros de ensino.

NOME APELIDOS CURSO NOME DO CENTRO
Raúl Blanco Aguayo 4º ESO IES Valadares
Yvonne Bouzas Casás 4º ESO IES Álvaro Cunqueiro
Nicolás Fernández Chantada 1º BACH IES Castelao
Lois García Rodríguez 3º ESO IES A Guía
Goretti González Lago 3º ESO IES Valadares
Daniel Portela Otero 3º ESO CPR Salesianos
Alberto Prado Lechuga 4PDC IES Castelao
Hadriana Prado Lorenzo 3º ESO CPR Salesianos
Beatriz Rodríguez Meneses SMR IES de Teis
Ángel Román Méndez 4º ESO IES do Castro
Adriana Saborido Núñez 3º ESO CPR Apóstol Santiago
Andrés Sampedro Camiña 3º ESO CPR Bouza Brey
Alberto Valle Vázquez 3º ESO CPR Monterrey
David Vázquez Bande 4º ESO CPR Quiñones de León
Zaira Vázquez Bande 2º ESO CPR Quiñones de León
Emily

Wingstedt Meixoeiro 1º ESO IES República Oriental do Uruguai

Xornadas formativas “O contexto educativo.Clave para previr a violencia de xénero e sexual na mocidade”

A Concellería de Igualdade do Concello de Vigo informa que durante os días, 24 e 25 de abril, organiza as xornadas formativas:  "O contexto educativo.Clave para previr a violencia de xénero e sexual na mocidade"
Esta acción enmárcase no programa "Irene" de información, formación e prevención da violencia sexual na mocidade e adolescencia que o Concello de Vigo ten conveniado co Instituto da Muller para o período 2014/2015.

Especialmente dirixidas (aínda que non exclusivamente) para profesionais do ensino, servizos sociais, anpas…

As prazas son limitadas e concederanse por orde de inscrición.

As persoas interesadas en asistir deberán enviar a folla de inscrición, ou os datos que se piden nela, a través do  fax núm. 986 430 082 ou ao seguinte enderezo electrónico: xornadas.igualdade@vigo.org

Candidaturas provisionais de alumnado para o Consello Escolar Municipal de Vigo

Segundo o artigo 6.3 do Regulamento orgánico de organización e funcionamento do Consello Escolar Municipal de Vigo (CEMV), "o mandato dos/as conselleiros/as será de catro cursos académicos". Transcorrido este prazo desde a constitución do órgano colexiado, procedemos a iniciar a renovación dos membros que o compoñen na súa totalidade.

Dentro deste proceso de renovación, é preceptivo nomear catro alumnos/as que serán elixidos polos representantes do alumnado dos consellos escolares dos centros existentes no municipio (artigo 6).

O proceso de eleccións establecido consta de tres fases:
–  Información aos equipos directivos e ao alumnado sobre o CEMV e o proceso de eleccións.
–  Presentación de candidaturas do alumnado interesado: provisional e definitiva.
–  Celebración de eleccións.

No cadro que se acompaña preséntanse as candidaturas provisionais do alumnado, establecéndose un prazo ata o 14 de abril para presentar reclamacións, enviando un correo electrónico a cemv@vigo.org, indicando os datos de contacto.

NOME

APELIDOS

CURSO

NOME DO CENTRO

Lois

García Rodriguez

3ºESO

IES A Guía

Hadriana

Prado Lorenzo

3ºESO

CPR Salesianos

Daniel

Portela Otero

3º ESO

CPR Salesianos

Andrés

Sampedro Camiña

3ºESO

CPR Bouza Brey

Alberto

Valle Vázquez

3ºESO

CPR Monterrey

Beatriz

Rodríguez Meneses

Ciclo Formativo de Grado Medio Sistemas Microinformáticos e Redes

IES de Teis

Adriana

Saborido Núñez

3ºESO

CPR Apóstol Santiago

Goretti

González Lago

3ºESO

IES Valadares

Raúl

Blanco Aguayo

4ºESO

IES Valadares

Ángel

Román Méndez

4ºESO

IES do Castro

David

Vázquez Bande

4ºESO

CPR Quiñones de León

Zaira

Vázquez Bande

2ºESO

CPR Quiñones de León

Alberto

Prado Lechuga

4PDC

IES Castelao

Nicolás

Fernández Chantada

1ºBACHARELATO

IES Castelao

Emily

Wingstedt Meixoeiro

1ºESO

IES República Oriental do Uruguai

 Yvonne  Bouzas Casas  4º ESO  IES Álvaro Cunqueiro


   Transcorrido o prazo, enviaránselle aos representantes de alumnos e alumnas dos consellos escolares dos centros de secundaria da cidade de Vigo as papeletas para a votación. Para exercer o voto, deberán cumprimentar a papeleta, selala e entregala na Dirección dos seus centros.

1ª Xornadas de Atención á Diversidade organizadas por SURGAPA

 

SURGAPA (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as del Suroeste de Galicia) organiza as 1ª Xornadas de Atención á Diversidade que terán lugar no salón de actos do Colexio Santiago Apóstolo (Xesuítas) de Vigo o venres 17 e sábado 18 de abril de 2015.

Son unhas xornadas destinadas a todas as persoas vencelladas ao ámbito da educación (nais e país, mestres/as, directores/as, orientadores/as, pedagogos/as, etc.) e aos alumnos e alumnas con necesidades específicas de apoio educativo .Poden descargar toda a información relativa a estas Xornadas na web http://surgapa.org . Para anotarse hai que cubrir a folla de inscrición que atopará no enlace web e enviala a surgapablog@gmail.com    

A federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos (Foanpas), organiza as III XORNADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA

A federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos (Foanpas), organiza as ″III    XORNADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA″ que terán lugar o próximo 18 de abril no Museo Verbum  de Vigo. Nelas tratarán as necesidades educativas especiais e diferentes estratexias para  afrontalas, sempre coa inclusión e a convivencia como marco.


   Máis información sobre as xornadas e inscricións no 986298812. Achegamos o programa con toda  a información.  
     

O Concello e Aqualia forman a escolares sobre o consumo responsable da augaCoincidindo co Día Mundial da Auga, goberno local e concesionaria entregaron este luns os premios da XII Edición do Concurso Internacional de Debuxo Infantil. O certame alcanzou nesta edición máis de 30.000 visitas e un millón de páxinas vistas no microsite "A auga necesita de heroes coma ti".

A tenente de alcalde, Carmela Silva, o concelleiro de Fomento, David Regades, e outros concelleiros do goberno local participaron nos actos organizados polo Concello e Aqualia por mor do Día Mundial da Auga nas instalacións do Museo de Arte Contemporánea de Vigo, que procura a educación dos máis pequenos en hábitos de consumo responsable da auga. 

Concello e Aqualia entregaron os premios do tradicional Concurso Internacional de Debuxo Infantil que organiza a empresa entre o alumnado da cidade. Nesta ocasión o acto iniciouse cun sopa de letras xigante na que os rapaces asistentes puideron ir descubrindo as principais palabras relacionadas coa auga e o seu consumo responsable así como a importancia de protexer este recurso natural tan prezado.

A continuación, tivo lugar a entrega de premios da XII edición do concurso anual de debuxo infantil de Aqualia baixo o lema "A auga necesita de heroes coma ti". Os escolares debían plasmar como coidar un ben tan prezado e escaso no planeta como é a auga a través de historias (entendidas como relatos, contos, cómics, debuxos, etc.) en 3 viñetas sobre o uso responsable da auga no site do concurso.

O certame alcanzou na súa XII edición máis de 30.000 visitas e un millón de páxinas vistas no microsite. Os contidos, dispoñibles en español, portugués, catalán e galego, difundíronse máis de 3.000 veces a través das redes sociais, e xeraron máis de 300.000 impactos positivos, dado o carácter pedagóxico e lúdico da ferramenta. Entre os 4 premiados en Vigo este ano, Santiago Perei Olmeda, do Colexio Barreiro, resultou ser unha dos 10 gañadores individuais do concurso a nivel nacional. Os 3 escolares restantes recibiron o premio finalista:
Alexandra Iglesias Rodríguez, Helena Labandeira e Natalia Pego Martínez.

Coa entrega de premios ponse en marcha a nova edición do concurso que este ano cumpre a súa XIII edición baixo o lema "Enche o teu mundo de vida". Nesta ocasión, Aqualia quere coñecer as ideas de como coidar un ben tan prezado e escaso no planeta como é a auga a través de historias realizadas polos participantes a través da plataforma dixital www.encheoteumundodevida.com. Os escolares teñen que crear o lugar máis bonito do mundo e darlle vida levando auga ás persoas, aos animais e ás plantas. Entre todos os participantes entregaranse dez primeiros premios, un cheque para material educativo.    

O Concello estende a quince colexios a terapia canina como apoio educativo

300 alumnos de 15 centros de educación infantil e primaria poderán beneficiarse do apoio educativo que proporciona a terapia canina que o Concello ven desenvolvendo con discapacitados psíquicos desde o ano 2011.

Segundo explicou o rexedor, trátase de converter ao animal en motivador de aprendizaxes e nesta primeira etapa atenderase a 300 nenos durante dous trimestres. Acompañado polas concelleiras de Medio Ambiente e Educación, Chus Lago e Olga Alonso, respectivamente, o rexedor presentou tamén un programa de formación e bolsa de traballo que consiste en formar a entre 4 e 6 persoas que se atopen en desemprego na educación de cans que previamente se seleccionarán da protectora. Para esta formación, axudarán as tres cadelas da terapia: Mami, Guida e Pintas. Unha vez realizada a formación, os participantes recibirán un certificado de asistencia e os cans serán adoptados por familias que o soliciten. O alcalde, quen cualificou de "revolucionario" este programa, avanzou a súa vontade de seguir a impulsalo dado o éxito da súa demanda. 

Desde 2011, o Concello ven facilitando terapia canina a asociacións de discapacitados, e pasouse de traballar con 4 colectivos e 100 usuarios a 10 entidades e 400 usuarios. Os colectivos son os seguintes: Anhida, nenos con hiperactividade e déficit de atención; Afaga, enfermos de Alzheimer; Alento, dano cerebral; Foanpas, pais e nais de alumnos; Apamp, familias con parálise cerebral; Aspavi, discapacidade cerebral; Aspanaex, discapacidade intelectual; Feafes, enfermos mentais; Colexio Saladino Cortizo e Asperga, afectados polo síndrome de Asperger.