Composición

a) Presidente do CEMV.

Gorka Gómez Díaz. Concelleiro de Educación.

b) Secretario do CEMV.

Pedro  Mª Vázquez Iglesias. Técnico do Servizo de Educación.

c) Representante da Administración Educativa da Xunta de Galicia.

Antonio Estévez Rodríguez. Inspección Educativa de Vigo.

d) Vogais:

Sector docente:

 1. Daniel García Reigosa. Representante de CC.OO. Centro público.
 2. Eugenio de la Iglesia Delgado. Representante de CC.OO. Centro privado.
 3. Purificación Bernárdez Álvarez. Representante de CC.OO. Centro privado
 4. Anxos Collazo Trigo. Representante de CIG. Centro público.
 5. Cristina López Lobariñas Representante de CIG. Centro público.
 6. Santiago Rodríguez Sánchez. Representante de CIG. Centro público.
 7. Telesforo Curras Abal. Representante de UXT. Centro público.
 8. Pilar Domínguez Requejo. Representante de UXT. Centro privado.
 9. Rafael Lestón Vázquez. Representante de FSIE-Galicia. Centro privado.
 10. Agostiño Nieto Pazó.. Representante de STGA. Centro público.

Sector de usuarios/as do sistema educativo:

 1. María Jesús Granja Pereira. Representante de FOANPAS.
  2. Mª Bertila Fernández Pérez. Representante de FOANPAS.
  3. Miguel Ávarez Parada. Representante de FOANPAS.
  4. Luisa Rivas García. Representante de SURGAPA.
  5. Yolanda González Larrañaga. Representante de SURGAPA.
  6. Fernando Vazquez González. Representante de SURGAPA.
  7. Alumno/a. En proceso de eleccións.
  8. Alumno/a. En proceso de eleccións.
  9. Alumno/a. En proceso de eleccións.
  10. Alumno/a. En proceso de eleccións.

Sector social:

 1. Pilar Álvarez Rey. Director centro público de primaria.
  2. Luis Vilán. Director centro público de secundaria.
  3. Representante da central sindical ámbito non docente. Sen representación na actualidade
  4. José Álvarez Carpintero. Representante da Confederación de Empresarios de Pontevedra.
  5 Mª José Ramos Martínez. Representante de CERMI-Galicia.
  6. José Manuel Rodríguez Lago. Titular de centro privado.
  7. Antonio Vázquez Vázquez. Especialista en temas educativos.
  8. Óscar Álvarez Gallego. Representante da Federación Veciñal Eduardo Chao.
  9. Isabel López Lorenzo. Representante do Consello Municipal da Muller.
  10. Representante de centros públicos de ensinanzas artísticas. Sen representación na actualidade