Composición

 

a) Presidenta do CEMV.

Laura López Atrio. Concelleira de Educación.

 

b) Secretario/a do CEMV.

Rafael Ojea Pérez. Xefe do Servizo de Educación.

 

c) Representante da Administración Educativa da Xunta de Galicia.

Gonzalo Fernández Fernández. Inspección Educativa de Vigo.

 

d) Vogais:

Sector docente:

1. Antonio Madriz Risquez. Representante de CC.OO. Centro público.
2. Maria del Carmen Lorenzo Vila. Representante de CC.OO. Centro privado.
3. Marina Pérez Costas. Representante de CIG. Centro público.
4. Xesús Rodríguez Amil. Representante de CIG. Centro público.
5. Santiago Rodríguez Sánchez. Representante de CIG. Centro público.
6. María López Bodaño. Representante de UXT. Centro público.
7. Jesús Antonio Camino Soutullo. Representante de UXT. Centro privado.
8. Adolfo Gálvez Pazos. Representante de FSIE-Galicia. Centro privado.
9. Isidro A. Amoedo Rodríguez. Representante de USO. Centro privado.
10. Mercedes Alonso Padrón. Representante de ESTES-Galicia. Centro público.

 

Sector de usuarios/as do sistema educativo:

1. Mónica Touza Troncoso. Representante de FOANPAS.
2. Mª Bertila Fernández Pérez. Representante de FOANPAS.
3. Xosé Manoel Pena Gayos. Representante de FOANPAS.
4. Beatriz Blanco Bastos. Representante de SURGAPA.
5. José Francisco Rodríguez Pérez. Representante de SURGAPA.
6. Mª Pilar Gabián Iglesias. Representante de SURGAPA.
7. Alumno/a. En proceso de eleccións.
8. Alumno/a. En proceso de eleccións.
9. Alumno/a. En proceso de eleccións.
10. Alumno/a. En proceso de eleccións.

 

 

Sector social:

1. Alfonso Guitián Álvarez. Director centro público de primaria.
2. Manuel Rodríguez González. Director centro público de secundaria.
3. Consuelo Martínez García. Representante da central sindical CIG.
4. José Antonio Fernández Rodríguez. Representante da Confederación de Empresarios de Pontevedra.
5. Anxo Queiruga Vila. Representante de CERMI-Galicia.
6. Joaquín Pereira Somoza. Titular de centro privado.
7. Xan F. Centrón Montero. Especialista en temas educativos.
8. Dolores Casariego Lois. Representante da Federación Veciñal Eduardo Chao.
9. Ángeles Arias Miño. Representante do Consello Municipal da Muller.
10. Rodrigo Romaní Blanco. Representante de centros públicos de ensinanzas artísticas.