Publicación das candidaturas provisionais do alumnado do CEMV

Segundo o Regulamento orgánico de organización e funcionamento do Consello Escolar Municipal de Vigo (CEMV), aprobado o 25 de xaneiro de 2010, os catro alumnos e alumnas integrantes do CEMV serán elixidos polos representantes do alumnado dos consellos escolares dos centros existentes no municipio (artigo 6).

 

O proceso de eleccións establecido consta de tres fases:

  • Información aos equipos directivos e ao alumnado sobre o CEMV e o proceso de eleccións.
  • Presentación de candidaturas do alumnado interesado: provisional e definitiva.
  • Celebración de eleccións.

 

No cadro que se acompaña preséntanse as candidaturas provisionais do alumnado, estabrecéndose un prazo de dous días hábiles para presentar reclamacións, enviando un correo electrónico a cemv@vigo.org, indicando os datos de contacto.


Nome                                                 Curso                              Centro


Cynthia B. Pereira Romero                   4º ESO                           CPR MªInmaculada
    
Julia Fernández Casado                       1º Bacharelato                IES do Castro

Benigno Bermúdez Parcero                  4º ESO                           CPR El Castro

Laura Álvarez Sío                                4º ESO                           IES República Oriental do Uruguay
Adrián Hernández de la Fuente             3º ESO                           CPR Mariano

Diego García Fernández                       4º ESO                           CPR Alborada
Paula García Rodríguez                        3º ESO                           CPR Alborada

Silvana Mª Moscoso Pérez                    Ciclo formativo                CPR Mendiño
Mª Cristina De la Calle Rodríguez          1º Bacharelato                EPAPU Berbés

Javier Humberto Rodríguez Alonso        3º ESO                          CPR Quiñones de León

Carmen Misa Moreira                           2º ESO                         CPR Don Bosco

Marta López Sorribas                           4º ESO                         CPR Don Bosco

 

Transcorrido o prazo, enviaranse, por correo postal certificado, as papeletas para a votación, aos representantes de alumnos e alumnas dos consellos escolares dos centros de secundaria da cidade de Vigo. Para exercer o voto, deberán cumprimentar a papeleta, selala e entregala na Dirección dos seus centros.