Política de protección de datos

En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos, que regula o dereito de información na recollida de datos, infórmase ás persoas interesadas que os datos persoais solicitados neste formulario son incorporados e tratados nun arquivo automatizado. Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose á Concellería de Educación do Concello de Vigo, onde lle indicarán o procedemento a seguir.