Educación de adultos

 

  • Lei 9/1992, do 24 de xullo, de educación e promoción de adultos (DOG do 6 de agosto de 1992) (descarga PDF)
  • Decreto 11/1993, do 28 de xaneiro, polo que se fixa a estructura, organización e funcionamento do consello galego de educación e promoción de adultos (DOG do 4 de febreiro de 1993) (descarga PDF)
  • Decreto 126 /1998, do 23 de abril, polo que se modifica o decreto 11/1993, do 28 de xaneiro polo que se fixa a estructura, organización e funcionamento do consello galego de educación e promoción de adultos (descarga PDF)
  • Decreto 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros (descarga PDF)