RESULTADOS DO PROCESO ELECTORAL DO ALUMNADO REPRESENTANTE NO CEMV

Tras o parón na actividade no Consello Escolar Municipal de Vigo (CEMV) causado pola situación de emerxencia sanitaria, rematouse agora o proceso de elección do alumnado representante no seo deste órgano colexiado. Neste estaban convocados alumnos e alumnas de todos os centros de secundaria sostidos con fondos públicos do Concello de Vigo. A seguir, móstrase o nome dos catro candidatos…

Seguir lendo

CANDIDATURAS DEFINITIVAS DE ALUMNADO PARA O CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE VIGO

  No seguinte cadro preséntanse as candidaturas definitivas para representante do alumnado no Consello Escolar Municipal de Vigo (CEMV). O alumnado presente nos Consellos Escolares de Centro elixirá a catro representantes de entre os candidatos que se enumeran a continuación. Na semana do 9 de marzo, segundo o calendario previsto, realizarase a votación nos centros de ensino. NOME APELIDOS CURSO…

Seguir lendo

CANDIDATURAS PROVISIONAIS DE ALUMNADO PARA O CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE VIGO

Segundo o artigo 6.3 do Regulamento orgánico de organización e funcionamento do Consello Escolar Municipal de Vigo (CEMV), “o mandato dos/as conselleiros/as será de catro cursos académicos”. Transcorrido este prazo desde a constitución do órgano colexiado, procedemos a iniciar a renovación dos membros que o compoñen na súa totalidade. Dentro deste proceso de renovación, é preceptivo nomear catro alumnos/as que…

Seguir lendo