I Jornada sobre prevención de riscos na infancia e adolescencia