Constitución do Pleno renovado do Consello Escolar Municipal de vigo