O Concello e Aqualia forman a escolares sobre o consumo responsable da auga