Acordos adoptados polo Consello Escolar Municipal de Vigo na primeira xuntanza do 2013