Exposición de experiencias de boas prácticas recollidas polo CEMV en materia de convivencia en diferentes Centros Educativos.