I Xornada Técnica sobre Concellos e Educación en Galicia