A Presidenta da Comisión Pedagóxica e de Innovación Educativa sae nunha entrevista en Atlántico Diario

A nova do xornal céntrase na idea de crear o Plan de Convivencia para o curso que vén en Vigo. Mª Carmen fai un percorrido polos integrantes da Comisión que preside e comenta o proxecto de Boas Prácticas que temos en marcha desde principios de ano.