O Ministro de Educación visita Vigo.

O Ministro encomiou o carácter da cidade viguesa como "a dinámica emprendedora e productiva" e apostou por "non facer discursos de lamento". Así mesmo, desde o Cemv, e por orde da Presidenta, fíxose chegar o Saúda do alcalde, para que todos e todas puidesen acudir á cita co ministro. O acto estivo completo, e o ministro respondeu ás preguntas que se lle fixeron.