Xornada Formativa sobre a Web ·cemv.vigo.org·

A páxina web do CEMV (cemv.vigo.org) concíbese como unha plataforma de información sobre a actividade do Cemv á comunidade educativa. Nela recóllese a documentación derivada das xuntanzas (actas e acordos) e un apartado de novas relacionadas co Consello Escolar Municipal. Así mesmo, constitúe unha ferramenta de comunicación bidireccional, xa que permite á comunidade educativa transmitir comentarios sobre as novas publicadas, e trasladar suxestións, opinións e propostas ao Cemv.

Con esta ferramenta de traballo facilítase a comunicación e a actualización do coñecemento para que todas as persoas do Cemv estean informadas.