Constitúese o Pleno do CEMV

ORDE DO DÍA:

1. Benvida do Alcalde.
2. Constitución do Pleno do CEMV.
3. Informe da Presidenta.
4. Nomeamento do/a Vicepresidente/a do CEMV.
5. Elección dos membros das comisións de traballo e dos/as vogais da Comisión Permanente.
6. Propostas de actuacións para o CEMV.
7. Rolda de preguntas.